Bruker Equinox 55 FTIR/FTNIR spectrometer
Bruker FRA 106 FT-Raman spectrometer (with light-fiber probe)

FTIR/FTNIR
Spectral Range: 400-12000 cm-1
Spectral Resolution: max. 0.20 cm-1

FT - RAMAN
Spectral Range: 0-3500 cm-1
Spectral Resolution: max. 2 cm-1
Laserpower: max 1.5 W