Bruker IFS 28 FTIR/FTNIR - spectrometer with Sensir ATR - Unit

Spectral Range: 400 - 12000 cm-1
Spectral Resolution: 0.50 cm-1