Bruker VECTOR 22, FTIR spectrometer

Spectral Range: -1
Spectral Resolution: -1